Al-Muqaddimah Al-Hadramiyyah

  • Sale
  • $28.00
  • Regular price $32.00
Tax included.


Kitab al-Muqaddimah al-Hadramiyyah Fi Fiqh al-Sadat al-Syafieyyah merupakan sebuah kitab fiqh yang menjadi rujukan para ulama mazhab al-Syafie. Kitab ini juga dikenali sebagai:
- Masail al-Taalim
- Muqaddimah/Mukhtasar BaFadhal
- Al-Mukhtashar al-Kabir

Kitab ini karangan al-Imam al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal al-Sa’di al-Hadhrami (850-918H). Keluarga ini terkenal dengan ramai alim-ulama dan tokoh di dalam mazhab Syafie.

- Matan kitab ini diolah dengan ringkas namun teliti dan rapi serta penuh dengan permasalahan yang dirungkaikan secara jelas.
- Kitab ini sangat membantu para penuntut dan pengajar ilmu dalam mendalami selok belok perbahasan fiqh ibadah pada Mazhab as-Syafie dengan cara yang lebih teliti.
- Matan asal kitab di dalam bahasa Arab memudahkan pengajar dan penuntut ilmu membuat rujukan dalam memahami perbahasan kitab.
- Untaian terjemahan dengan gaya bahasa dan susunan yang menarik serta pautan-pautan yang diambil dari kitab syarah yang muktabar dapat membantu pembaca untuk lebih memahami dan menghayatinya.