Al-Sittin Masalah

  • Sale
  • Regular price $6.00
Tax included.


Matan Al-Sittin Masalah adalah sebuah matan yang masyhur dan dikhidmati oleh ramai ulama. Kitab ini ringkas dan dimulai dengan perbahasan aqidah, kemudian diikuti dengan perbahasan fiqh ibadat menurut mazhab Syafi'i.