At-Tazhib - Fiqh Perkahwinan

  • Sale
  • Regular price $14.00
Tax included.


Terjemahan kitab al-Tazhib pada menghuraikan Matan Ghoyah wa al-Taqrib dengan Dalil Al-Quran Dan Hadis, karangan Sheikh Dr Mustafa Dib al-Bugha.

Persoalan berkaitan hukum-hakam kekeluargaan melibatkan suami dan isteri serta tanggungjawab mereka dalam mengurus rumahtangga.

Sengaja penterjemah Ustaz Zamri Bin Hasyim ad-Dimasyqi memulakan tajuk al-munakahat terlebih dahulu memandangkan tajuk in sangat penting untuk semua, khususnya buat bakal pengantin. Perbahasan juga tidak terlalu berat untuk difahami.