Bab Haji, Umrah & Ziarah

  • Sale
  • Regular price $18.00
Tax included.


Penyusunan kitab ini merupakan usaha pendokumentasian penting yang dapat memberi baynak faedah kepada kita semua.

Kitab ini sangat sesuai dipelajari oleh segenap lapisan masyarakat Islam, terasuk pelajar madrasah setempat atay pusat pengajian luar negara serta mereka yang menunaikan Haji dan Umrah. Malahan ia sesuai digunakan leh agensi pelancongan yang menguruskan lawatan ke Baitullah.