Bicara Darah Wanita

  • Sale
  • $65.00
  • Regular price $80.00
Tax included.


Darah Wanita (Haidh, Nifas & Istihadhah) adalah permasalahan yang dialami kaum wanita, dan isu ini juga terdapat banyak perbahasan ulama mengenainya. Maka baik untuk kita dalami kitab ini agar dapat membantu pelajar/keluarga kita dalam menghuraikan isu-isu ini dengan baik.

Buku bersaiz B5 ini mengandungi lebih kurang 500 muka surat, berisi carta, jadual dan ilustrasi yang jelas dan menarik.

- Menyentuh permasalahan darah secara terperinci
- Penerangan yang mudah difahami berserta jadual dan rajah
- Disertakan dengan syarah iaitu Izalatul Iltibas
- Rujukan daripada kitab Fiqh Muktabar Mazhab Syafie sesuai dengan urutan takhrij ulama Syafie mutaakhirin

Kenapa perlukan kitab ini?
Untuk memahami asas darah wanita supaya mudah untuk diterangkan kepada pelajar, isteri, anak perempuan dan lain-lain.