Bicara Darah Wanita (Jilid 1)

  • Sale
  • $60.00
  • Regular price $70.00
Tax included.


Buku bersaiz B5 mengandungi 508 muka surat, berisi carta, jadual dan ilustrasi yang jelas dan menarik.

- Menyentuh permasalahan darah secara terperinci
- Penerangan yang mudah difahami berserta jadual dan rajah
- Disertakan dengan syarah iaiitu Izalatul Iltibas
- Rujukan daripada kitab Fiqh Muktabar Mazhab Syafie sesuai dengan urutan takhrij ulama Syafie mutaakhirin