Ibadah Qurban - Hukum & Cara

  • Sale
  • Regular price $17.00
Tax included.


Kitab ini membicarakan hukum-hakam dan adab berkaitan ibadah qurban, disusun berpandukan Bab Qurban dari kitab 'Umdah al Salik wa 'Uddah al Nasik.

Disertakan penjelasan-penjelasan yang mendalam berpandukan penjelasan para ulama Mazhab Syafi'i yg telah terbukti kedalaman ilmu dan ketinggian taqwa nereka kepada Allah.

Seringkali timbul pelbagai persoalan berkenaan hukum-hakam ibadah ini. Apabila ianya tidak diambil tahu, maka jadilah ia seumpama pesta daging tahunan, di mana terdapat pelaksana atau pengendali yg diamanahkan, tidak tahu batas-batas yg perlu dijaga dalam menjamin keabsahan dan kesempurnaan ibadah itu.

Hal ini tidak boleh dipandang remeh, kerana bukan hanya melibatkan sah dan batal ibadah itu semata-mata, bahkan juga melibatkan amanah dalam pengendalian serta adab, dan tatacara perlaksanaan. Begitu juga persoalan halal haram, yang sangat bersangkutan dengan pengagihan dan pengurusan hasil qurban.