40 Hadis Dari 40 Buah Kitab

  • Sale
  • Regular price $6.00
Tax included.


Para ulama hadis mempunyai tradisi menyusun karya ringkas yang terdiri dari sekitar 40 Hadis. Seringkali, himpunan sedemikian berkaitan dengan subjek tertentu. Koleksi yang paling terkenal dan berpengaruh adalah karya Imam Nawawi, kerana 42 hadisnya mencakup prinsip-prinsip utama dalam Islam.

Berikut adalah sebuah karya oleh Imam Ismail bin Muhammad dari Ajlun, Suriah yang hidup pada tahun 1087-1162H. Antara guru beliau termasuk Shaykh Abd al-Ghani dari Nablus.

Tajuk bahasa Arab dari buku ini adalah 'Iqd al-Jawhar al-Thamin fi Arba'in Hadithan min Ahadith Sayyid al-Mursalin. Buku ini dijelaskan sebagai 'sanad' (rantai perawi) untuk kitab-kitab Hadis, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi, Musnad Ahmad dan sebagainya, sehingga seseorang dapat memiliki 'sanad' dalam 40 kitab dengan mendapatkan 'sanad' dari buku ini.