40 Hadis Tentang Hukum Feqah

  • Sale
  • Regular price $6.00
Tax included.


Kitab ini pada asalnya hanya terdapat senarai hadis yg disusun tanpa tajuk dan keterangannya. Maka untuk memudahkan pembaca, saya sediakan tajuk hadis yang bersesuaian dengan matan hadis, serta dilengkapi keterangan bagi setiap hadis.

Sesungguhnya seseorang itu tidak digelar faqih semata-mata hanya mengetahui masalah masalah feqah, bahkan faqih yang sebenar ialah mereka yang mengetahui ilmu feqah berserta dalil-dalilnya. Mereka mampu mengembalikan masalah-masalah furu' kepada usulnya, juga usul kepada furu'nya. Selain itu, mereka mesti memahami khilaf antara mazhab dan mengetahui sebab atau punca terjadinya khilaf itu.