Al-Muqaddimat

  • Sale
  • Regular price $10.00
Tax included.


Matan al-Muqaddimat ini merupakan gabungan beberapa pendahuluan atau muqaddimah terpenting yang berperanan sebagai pembina kerangka umum pemikiran seorang Muslim Sunni. Secara tidak langsung, ia juga berperanan sebagai muqaddimah bagi dua ilmu teras dalam tradisi keilmuan Islam, iaitu ilmu Usul al-Din dan Usul al-Fiqh.

Teks asal terjemahan ini diambil daripada kitab Sharh al-Muqaddimat yang merupakan syarahan al-Imam al-Sanusi sendiri bagi matan al-Muqaddimat dengan suntingan (tahqiq) al-Shaykh Nizar Hammadi.