Ilmu Tauhid: Ilahiyyat, Nubuwwat & Sam'iyyat

  • Sale
  • $28.00
  • Regular price $32.00
Tax included.


Buku ini menerangkan perkara-perkara penting dalam aqidah yang mesti difahami umat Islam dengan kefahaman yang benar. Aqidah yang benar akan menyelamatkan daripada kepercayaan yang membuta tuli atau ikut-ikutan.

Penulis menerangkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat para nabi dan Rasul, para Malaikat, Kitab-kitab Allah, Hari Kiamat serta Qadha’ dan Qadar dengan huraian yang jelas berdasarkan dalil daripada sumber yang muktabar supaya pembaca dapat benar-benar faham dan beriman dengan keimanan yang sebenar.