Kenal Allah Dengan Kisah-Kisah Indah

  • Sale
  • Regular price $12.00
Tax included.


Buku ini mengandungi 14 kisah berdasarkan sifat 20 yang diolah dalam bahasa yang mudah untuk difahami oleh semua peringkat umur.

Buku ini berhasrat menanam akidah di tahap ijmali yakni secara ringkas: "Allah serba sempurna dengan segala keagungan. Allah sentiasa suci daripada sebarang kekurangan."

Maka, semua analogi yang digunakan bertujuan memahami keyakinan asas ini.

Keistimewaan buku cerita ini, rujukannya daripada kitab-kitab ulama Islam:
- Masnawi karangan Maulana Jalaluddin Rumi
- Ihya Ulumiddin karangan Imam Abu Hamid al-Ghazali
- Aqidatul Awam karangan Sayyid Ahmad al-Marzuqi