36 Adab Terhadap Al-Quran

  • Sale
  • Regular price $12.00
Tax included.


Kitab ini merupakan terjemahan dan ringkasan kitab Ta'zim al-Quran al-Karim susunan Al-'Allamah asy- Syaikh As'ad Muhammad Said as-Saghirjiy, membicarakan satu ilmu daripada beberapa perbahasan yang selayaknya diberi tumpuan dalam konteks keimanan dan kebenaran Al-Quran, penghormatan dan cara beramal dengannya. Hal ini sesuai dengan tuntutan memuliakan, mengagungkan dan mengamalkan al-Quran.

Kitab ini mengumpulkan huraian tuntas berdasarkan al-Quran. hadis, atsar dan qiyas tentang adab yang dituntut ke atas kaum Muslimin terhadap al-Quran al-Karim. Terjemahan dan ringkasan kitab ini mengambil kira isi-isi penting dengan tidak mengulang hadis-hadis yang sama atau hampir sama pada maksud.

Antara perbahasan menarik:
- Adab mempelajari al-Quran dan mengajarkannya.
- Menghadirkan hati ketika membaca al-Quran.
- Hukum mewaqatkan bacaan kerana hendak bercakap.
- Fadilat surah-surah tertentu.
- Hukum meletakkan sesuatu di atas mushaf al-Quran, dan lain-lain.