40 Ciri Ajaran Sesat

  • Sale
  • Regular price $12.00
Tax included.


Fahaman dan ajaran sesat merupakan ancaman yang besar terhadap akidah Islam pada masa ini. Kerosakan akidah bakal merosakkan tauhid dan keimanan seseorang Muslim. Justeru, tulisan ini mendedahkan ciri-ciri fahaman sesat di samping menjelaskan akidah Islam yang sebenar dengan mengemukakan hujah-hujah daripada al-Quran, hadis dan pendapat para ulama.