40 Hadis Imam Nawawi - Sebuah Huraian Untuk Dunia Semasa

  • Sale
  • Regular price $28.00
Tax included.


Kitab al-Arba'in an-Nawawiyyah merupakan salah satu himpunan hadis yang termasyhur dalam dunia Islam. Huraian dan syarahan terkini oleh Al-Imam Ali Jum'ah bagi 40 hadis susunan Imam an-Nawawi ini merangkumi kupasan bukan sahaja bersumberkan warisan ulama silam bahkan turut membentangkan analisis dan jawapan bagi beberapa persoalan asas agama berdasarkan keadaan dunia masa kini.