40 Hadis Kesempurnaan Mukmin Terbaik

  • Sale
  • Regular price $10.00
Tax included.


Ini adalah buku yang menghimpunkan 40 Hadis terpilih dari Sahih Al-Bukhari yang menerangkan tentang amalan yang perlu dilaksanakan untuk menjadi mukmin yang terbaik.

Buku ini dihadirkan istimewa dengan syarahan daripada Maulana Hussein Abdul Kadir Al-Yusufi yang merupakan tokoh Hadis Se-Malaysia. Huraian kepada hadis-hadis adalah berdasarkan kaedah ulama hadis. Hadis tidak dihuraikan secara berlebihan sehingga luar daripada konteks asal. Juga tidak terlalu ringkas sehingga tidak difahami makna yang hendak disampaikan oleh Rasulullah.

Mempelajari huraian dalam buku dapat memudahkan kita mendalami kaedah huraian ulama hadis terdahulu.