40 Hadith Pada Mu'jizat Nabi

  • Sale
  • Regular price $14.00
Tax included.


Sudah menjadi sunatullah, setiap Nabi yang diutuskan pasti akan dibantu dengan mu'jizat, sebaga pembuktian terhadap kenabian mereka, di samping membatalkan dalil penolakan golongan yang mengingkari mereka dan menjadi hujah kepada golongan tersebut di hari Akhirat kelak.

Mempercayai adanya perkara yang di luar kebiasaan adat atau mencarik adat adalah sebahagian tuntutan keimanan. Perkara-perkara tersebut dinyatakan di dalam al-Quran dan al-Hadith, maka mengingkarinya menyebabkan seseorang itu rosak aqidahnya.

Sebagaimana dimaklumi, mu'jizat memiliki dua kategori:
- Mu'jizat Hissiyyah
- Mu'jizat Ma'nawiyyah