6 Kaedah Berkesan Hafaz Al-Quran

  • Sale
  • Regular price $9.00
Tax included.


Al-Quran merupakan panduan utama dalam kehidupan seorang Muslim. Membacanya adalah satu ibadah, menghafaznya merupakan satu kelebihan yang agung. Ramai orang yang ingin menghafaz Kalamullah ini. Namun mereka belum menjumpai kaedah yang sesuai.

Buku 6 Kaedah Berkesan Hafaz Al-Quran ini menawarkan jalan keluar kepada mereka yang ingin menghafaz Al-Quran dengan berkesan. Dalam buku ini, penulis menyusun beberapa hal yang penting yang perlu diberi perhatian oleh penghafaz Al-Quran untuk dijadikan sebagai panduan dan pedoman. 

Dimulai dengan persediaan diri, perkara yang perlu diambil perhatian sebelum menghafaz, perkongsian kaedah menghafaz, cadangan memulai menghafaz surah-surah pendek, nasihat-nasihat serta solusi bagi menghadapi cabaran ketika sedang menghafaz Al-Quran.