Agama Dan Falsafah

  • Sale
  • Regular price $12.00
Tax included.


Buku ini merakam dan mengupas kembali dialog yang pernah berlaku antara Al-Shahid Dr Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti dengan seorang Ketua Jabatan Falsafah di sebuah universiti di negara Teluk-Arab. Beliau berusaha membetulkan salah faham mengenai Islam dengan menjelaskan metodologi yang sepatutnya menjadi kayu ukur dalam menilai sebarang dakwaan yang dilontarkan. Beliau turut menegaskan bahawa akidah Islam yang menerangkan hakikat alam, manusia dan kehidupan yang selaras dengan neraca ilmu itulah asas kepada kebangkitan dan kemajuan umat ini. Beliau menyerang falsafah yang ingin menggantikan peranan agama dengan neraca tersebut sekaligus membuktikannya sebagai produk khayalan manusiawi semata-mata.