Al-Amin fi al-'Arba'in min Aḥadith Sayyid al-Mursalin

  • Sale
  • $20.00
  • Regular price $22.00
Tax included.


Al-Amīn fī al-‘Arba‘īn min Āḥādīth Sayyid al-Mursalīn: 40 Ṣifāt Terpuji Daripada Ḥadīth Penghulu Sekalian Nabī berserta Terjemahan dan Keterangan dalam Bahasa Jāwī


Sebuah kitab oleh Kiyai Ahmad Zuhri Mutammim (1905-1985)
Tokoh Ulama Singapura

Dalam kitab ini terkandung 40 hadith berkenaan pelbagai asas-asas agama Islam; fadilat sembahyang, puasa, zakat dan haji; anjuran berakhlaq mulia; kewajipan amar ma'ruf dan nahi munkar; serta sebahagian amalan penting daripada ilmu tasawwuf. Matan-matan hadith yang dikumpul dilampirkan bersama maknanya, disertai keterangan ringkas dalam bahasa yang mudah dan lembut.