Apabila Rasulullah ﷺ Bercerita

  • Sale
  • Regular price $14.00
Tax included.


"Dan (Kami telah mengutuskan) beberapa orang Rasul yang telah Kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan Rasul-rasul yang tidak Kami ceritakan hal mereka kepadamu." (An-Nisa': 164)

Naskhah yang berada di tangan pembaca ini menghimpunkan hadis-hadis tentang kisah para Nabi dan Rasul terdahulu yang telah diceritakan sendiri oleh Rasulullah ﷺ kepada para Sahabat. Kisah-kisah tersebut sama ada berkaitan dengan pensyariatan sesuatu hukum, kisah mukjizat mahupun perjalanan dakwah para Nabi terdahulu ke atas kaum mereka. Pembaca dapat melihat pelbagai kisah yang ditempuh oleh para Nabi dan Rasul untuk membuktikan keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT.

Antara kisah menarik yang lain:
- Kisah Nabi Adam AS menyedekahkan sebahagian umurnya kepada Nabi Dawud AS
- Kisah Nabi Soleh AS dan kaumnya
- Kisah Nabi Yusya' AS menahan matahari agar tidak terbenam
- Kisah Nabi Musa AS mengejar sebongkah batu yang membawa lari bajunya
- Kisah Nabi Musa AS menumbuk Malaikat Maut yang hendak mengambil nyawanya