Asas-Asas Fardhu Ain Wanita

  • Sale
  • Regular price $14.00
Tax included.


Islam sangat menekankan kepentingan mempelajari ilmu lebih-lebih lagi ilmu agama yang melibatkan hukum-hakam dan soal ibadah kita sehari-hari. Maka wanita mestilah sentiasa mempelajari dan mengulang kaji ilmu-ilmu khususnya yang berkaitan dengan kewajipan mereka.

Buku ini menerangkan tentang ibadah-ibadah wajib seperti solat, puasa, zakat dan haji serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya seperti bersuci daripada hadas dan menghilangkan najis.

Dijelaskan juga perbincangan berkaitan darah-darah yang keluar daripada faraj wanita.

Antara isu yang dijelaskan dalam buku ini seperti:
- Perbezaan najis dan hadas
- Batas aurat dan pakaian wanita dalam solat
- Amalan wanita haid dan nifas ketika bulan puasa
- Kiraan zakat emas
- Hikmah haji dan umrah buat wanita
- Batas dan pergaulan wanita yang berkerjaya
- Hak isteri ketika tidak dinafkahi suami