Bahaya Doktrin Salafiyyah Wahhabiyyah

  • Sale
  • $15.00
  • Regular price $18.00
Tax included.


Ia mengupas tentang doktrin Wahhabi yang diasaskan oleh Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahhab di negeri Najad (kini sebahagian Riyadh) yang terletak di timur Madinah. Ajaran ini terbentuk hasil respon beliau terhadap pandangan dan fatwa ulama dan umara di zamannya. Ia mula berkembang dengan gagasan perang jihad ke atas umat Islam yang tidak sealiran dengan mereka atas slogan memerangi syirik dengan bantuan pemerintahan Bani Saud dan Kerajaan British. Akhirnya kesepakatan antara mereka berjaya membentuk negara Arab Saudi pasca kejatuhan Khilfah Othmaniyah di Turki, walaupun melalui sejarah hitam peperangan yang panjang.

Kini kelompok ini tampil dengan pelbagai jenama bagi memanifestasikan ideologi mereka.

Untuk menjawap persoalan ini, maka doktrin ajaran Wahhabi dikaji dan dianalisas berdasarkan kepada sumber-sumber yang autentik bagi menghasilkan dapatan kajian yang sebenar.