Bakurah Al-Amani

  • Sale
  • Regular price $20.00
Tax included.


Kitab ini merupakan sebuah kitab yang ringkas dan padat isinya, merangkumi lebih kurang 10 halaman sahaja. Kitab ini ditulis oleh Pak Da Eil atas permintaan murid-muridnya. Ia ditulis secara spontan, berdasarkan ingatan beliau sahaja. Tarikh kitab ini ditulis adalah pada tahun 1335H/1917M, atau tepatnya pada hari Sabtu, 14 Rajab, 1335 bersamaan 15 Mei 1917. Kitab ini pernah dicetak oleh Mathba'ah al-Ikhwan, Singapura pada tahun 1918M.

Antara intipati kandungan kitab ini termasuk perbahasan makna kalimah syahadah, perbahasan sifat salbiyyah; perbahasan sifat ma'ani; perbahasan al-nubuwwah, dan lain-lain.