Bekal Bagi Para Pencinta

  • Sale
  • Regular price $35.00
Tax included.


Terjemahan kitab an-Nur al-Mubin fi Mahabbah as-Sayyid al-Mursalin ﷺ (Cahaya Yang Terang Pada Menyatakan Kecintaan Kepada Penghulu Sekalian Rasul ﷺ) oleh Syeikh Hasyim Asy'ari.

Isinya sangat baik untuk dipelajari dan difahami oleh kaum Muslimin dalam mengenal hak-hak Junjungan Besar kita Nabi Muhammad ﷺ secara ringkas.

Selain dari matan, ditambah juga beberapa keterangan, kisah dan sebahagian hadith yang berkaitan di dalam bentuk nota kaki.