Bitafrih Al-Insani Fi Takhlifi Al-Lisan

  • Sale
  • Regular price $18.00
Tax included.


Ini suatu risalah yang kecil yang dinamakan dia Bitafrih Al-Insani Fi Takhlifi Al-Lisan, yang ertinya: Menyuka akan manusia yang Mukminin pada menyatakan beberapa jalan yang dapat keluasan dan beberapa masalah yang jatuh bersalah-salahan ulama dan bersalahan lidah-lidah segala orang pada berkata-kata hukum perkara-perkara itu.