Cahaya Yang Gemilang Berkilauan

  • Sale
  • $12.00
  • Regular price $15.00
Tax included.


Maulid Dhiya-ul Lami' dikarang oleh Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz pada tahun 1994 di Kota Syihir, Mukalla, Hadramaut, Yaman.

Banyak rahsia yang terpendam di dalam maulid ini. Pembukanya terdiri dari 12 bait, melambangkan kelahiran Rasulullah SAW pada 12 haribulan, lalu fasal pertama terdiri dan diambil dari tiga surah, iaitu Surah Al Fath, Surah Taubah dan Surah Al Ahzab. Tiga surah ini melambangkan lahirnya Rasulullah SAW pasa bulan tiga (Rabiul Awwal), lalu bait-baitnya berjumlah 63, melambangkan usia Rasulullah SAW iaitu 63 tahun.