Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW

  • Sale
  • Regular price $50.00
Tax included.


Keteladanan yang Rasulullah SAW tunjukkan melalui akhlak mulia adalah rahsia kejayaan Baginda SAW dalam menyampaikan dakwah Islam dan ini diakui oleh banyak pihak, sama ada muslim ataupun bukan.

Penjelasan secara terperinci tentang rahsia itu ada di dalam ensiklopedia ini sehingga pembaca dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan memperolehi kebahagiaan di dunia dan akhirat.