Ensiklopedia Sejarah Turki (Jilid 1)

  • Sale
  • $28.00
  • Regular price $32.00
Tax included.


Buku Ensiklopedia Sejarah Turki ini terdiri daripada tiga jilid. Jilid 1 bermula dengan sejarah Turki Zaman Klasik sekitar abad ke-6M di wilayah Turkistan, Asia Tengah. Dua buah kerajaan Turki yang penting ketika itu ialah Kerajaan Qarakhan dan Seljuq. Dari Asia Tengah bangsa Turki berhijrah ke Asia Barat dan menguasai Kerajaan Abbasiyah (750-1258) di Baghdad pada Zaman Pertengahan melalui peranan kaum Mamalik Turki dan Turki Seljuq, di samping tertubuh kerajaan-kerajaan kecil tempatan pimpinan golongan Atabeg.