Fadilat Memanah dan Berkuda

  • Sale
  • Regular price $16.00
Tax included.


Semakin ramai mula mendekati dan melibatkan diri dalam aktiviti memanah dan berkuda hingga menjadi fenomena. Atas kesedaran itulah, kitab ini dihasilkan bagi memberi maklumat akan kepentingan riadah sunnah ini, dan untuk menerangkan kepada masyarakat bahawa aktiviti memanah dan berkuda bukan sekadar riadah biasa, tetapi satu amalan yang bernilai di sisi Allah SWT.

Kitab Fadilat Memanah dan Berkuda Edisi Kemas Kini yang disusun oleh Fadilatus Syaikh Sufyan Noor al-Banjari al-Makki ini merupakan himpunan petikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis serta pandangan ulama mengenai riadah memanah dan berkuda.

Kitab ini dibahagikan kepada tiga bab utama iaitu:
- Fadilat Memanah
- Fadilat Memelihara Kuda dan Berkuda
- Perbahasan tentang Hukum-hakam dan Manfaat-manfaat Memanah dan Berkuda

Kitab ini juga dilengkapi gambar-gambar berwarna; antaranya foto jenis-jenis kuda, warna-warna kuda yang mempunyai kelebihan tersendiri, tanda-tanda pada muka dan kaki kuda, serta foto bahagian tertentu kuda yang ada isyarat hadis mengenainya.