Fath al-Wadud

  • Sale
  • Regular price $14.00
Tax included.


Buku ini merupakan risalah yang kecil pada bentukya namun besar pada manfaatnya di mana diterangkan tentang perkara yang perlu dilakukan kepada bayi yang baru dilahirkan berdasarkan mazhab Imam al-Shafi'i sepertimana yang telah dijelaskan dalil-dalilnya di dalam kitab-kitab para ulama al-Shaf'iyyah. Perkara ini perlu diketahui dan diamalkan serta diajarkannya kepada yang tidak mengetahuinya.

Kitab berkenaan hukum hakam kelahiran. Ada 8 perkara yang perlu dilakukan oleh walinya sebaik sahaja dilahirkan (hari pertama):
1. Azan
2. Iqamah
3. Tahnik

Empat perkara pada hari ke-7
4. Akikah
5. Beri Nama
6. Bercukur
7. Bersdekah

Satu perkara pada hari ke-8
8. Khitan

Kitab ini adalah cetakan terbaru dan mempunyai dua versi iaitu Jawi dan Rumi.