Fiqh Al-Sirah

  • Sale
  • Regular price $35.00
Tax included.


Buku sirah tulisan Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ini terdiri daripada 3 jilid, menceritakan serba ringkas mengenai perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Buku ini disusun dengan cara yang tersendiri, memberikan pengajaran dan renungan untuk setiap bab yang dibincangkan. Buku ini juga turut menyentuh usaha-usaha orientalis barat dalam mempertikaikan perjalanan hidup Rasulullah SAW.