Haruman Wangian Pada Akhlak Kekasih ﷺ

  • Sale
  • Regular price $15.00
Tax included.


Kitab ini, walaupun dengan saiznya yang kecil, akan tetapi makna dan isi kandungannya amatlah besar. Ianya walaupun ringkas, tetapi merangkumi 20 bab mengenai akhlak al-Habib al-Mustafa ﷺ dan setiap bab mengandungi dua buah hadis nabawi yang sahih.

Pengarang telah berusaha untuk meringkaskan dan memudahkan kefahaman pada kebanyakan hadis yang warid berkenaan akhlak nabawi.

Semoga ianya menjadi mudah bagi setiap muslim untuk menghafalnya dan beramal dengannya bagi mencontohi Rasulullah ﷺ dan agar ditiupkan harumannya di setiap rumah umat Islam. Kebanyakan hadis adalah daripada hadis sahih dan sebahagiannya adalah daripada hadis hasan. Ianya tersusun dan amat mudah bagi setiap yang mahu mencontohi dan memperoleh hidayah.