Hayatus Sahabah 2: 20 Pemuda Wira Rasulullah

  • Sale
  • Regular price $14.00
Tax included.


Sewaktu dakwah Islam bermula, golongan muda turut terlibat dan sama-sama menghadapi penyeksaan dan penindasan oleh kafir Quraisy.

Namun semua itu tidak pernah mematahkan semangat dan cinta mereka kepada Rasulullah SAW dan agama Islam yang bagaikan cahaya dalam kehidupan mereka. Cahaya itulah yang menjadi jihad mereka untuk disebarkan ke segenap dunia.

Membesar dengan asuhan dan didikan Rasulullah, merekalah antara pemuda yang dibanggakan Baginda sebagai generasi terbaik.

Kitab ini membawakan peribadi 20 orang Sahabat yang layak dijadikan idola seluruh umat Islam, antaranya:
- Abdullah Ibnu Abbas
- Shuhaib Ar-Rumy
- Zaid Ibnu Haritsah
- Abdur Rahman Ibnu ‘Auf
- Hakim Ibnu Hazim
- 'Abbad Ibnu Bisyr, dan ramai lagi