Hikayat Auliya'

  • Sale
  • Regular price $24.00
Tax included.


Dari kitab-kitab tafsir, sejarah, biografi, thabaqat, penulis buku ini memilih beberapa cerita yang dapat menghibur jiwa; tentang hamba-hamba Allah yang saleh dan ulama-ulama yang mengamalkan ilmu mereka dan berpegang pada syariat Allah serta sunnah RasulNya.

Lewat hikayat mereka, buku ini mengandung semua makna tasawuf sebagaimana disebutkan al-Junaid, yaitu sikap zuhud di dunia, tawakal kepada Allah, bersemangat dalam melakukan ketaatan, sabar menghadapi kekurangan, dan makna luhur serta akhlak mulia lainnya. Menurut Imam al-Junaid, "Tasawuf ialah keluar dari akhlak-akhlak yang rendah dan masuk ke akhlak-akhlak yang mulia."