Idaman Penuntut Pada Menghuraikan Yang Kusut

  • Sale
  • Regular price $20.00
Tax included.


Ditulis oleh seorang guru agama yang terlibat dalam penyusunan silibus pembelajaran sekolah agama dalam sistem persekolahan agama Kerajaan Johor.

Atas permintaan murid-muridnya, beliau menyusun kitab Idaman Penuntut ini sebagai rujukan pelajaran ilmu fiqh kepada pelajar-pelajar, terutamanya yang berada antara Darjah 4 hingga Darjah Khas sekolah agama Kerajaan Johor.

Hasrat yang disampaikan selepas beliau berpencen pada 1967 dan hanya direalisasikan pada akhir 1982.

Jilid 1 meliputi ibadah fardhu ain seperti sembahyang, puasa, jenazah, zakat, dan haji dan umrah, manakala Jilid 2 menghuraikan permasalahan jual beli dan pernikahan, dan Jilid 3 menghuraikan bahagian faraid dan wasiat.