Insan Kamil Muhammad SAW

  • Sale
  • Regular price $15.00
Tax included.


Buku ini menghuraikan secara terperinci yang didukung dengan dalil dari al-Quran dan hadis, ditambah dengan ulasan dan pendapat beberapa orang Ulama Muhaqqiqin tentang kesempurnaan peribadi Nabi besar Muhammad SAW, dilihat dari segala segi, baik lahiriah mahupun batiniah, fizikal dan mental.

Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita dituntut menyintainya dengan segenap hati dan jiwa, kerana cinta akan Baginda sejurus dengan kecintaan kita kepada Allah dan merupakan bahagian yang tak dapat dipisahkan daripada aqidah dan iman.