Jawapan Balas Terhadap Buku "Membungkam Pemuja Kubur"

  • Sale
  • Regular price $10.00
Tax included.


Buku terbitan Ahlussunnah Wal Jamaah Research Group (ARG) dengan kerjasama Nusantara Books kali ini membedah dan menjawab sebuah buku yang diterjemahkan dan disebarkan iaitu buku Tathhir al-I'tiqad An Adran al-Ilhad telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk "Membungkam Pemuja Kubur" dan diterbitkan di Selangor. ARG mengambil inisiatif menerbitkan jawapan balas dalam bentuk buku ilmiah dan berharap idea-idea ghuluw dalam buku tersebut dapat dijawab dan memberi faedah kepada dakwah Ahli Sunnah Wal Jamaah.