Keajaiban 40 Selawat Pilihan

  • Sale
  • Regular price $10.00
Tax included.


Selawat termasuk dalam pengertian zikrullah kerana terkandung di dalamnya makna doa dan permohonan kepada Allah SWT agar menghantar rahmat dan kesejahteraan kepada KekasihNya, Rasulullah SAW.

Antara selawat yang dikumpulkan dalam buku ini:
- Selawat Nariyah
- Selawat Adrikiyyah
- Selawat 'Azhimiyyah
- Selawat Al-'Ali Al-Qadri
- Selawat Jawahirul Anwar
- Selawat Thabibi Qalbi
- Selawat Wisal, dan banyak lagi