Kekeliruan Dan Ikutan Sebenar

  • Sale
  • Regular price $12.00
Tax included.


Sebuah buku kecil bagi membahas dan menjelaskan tentang beberapa kekeliruan yang timbul atau ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu dengan pelbagai tujuan. Maulana Hussein bin Abdul Kadir al-Yusufi, seorang ulama yang terkenal dalam bidang pengajian hadith, menyusunnya dengan bahasa yang sederhana dan mudah difahami. Pihak penerbit percaya dengan membaca buku ini, segala kekeliruan dapat dihapuskan atau dikurangkan.