Kelahiran Nabi Muhammad

  • Sale
  • Regular price $18.00
Tax included.


Kitab ini merupakan bingkisan berharga buat umat Islam, iaitu terjemahan kitab al-Bayan wa al-Ta'rif fi Zikra al-Imam al-Muhaddith Prof Dr Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, tokoh ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah dan pendakwah Islam yang tidak asing lagi.

Isi kandungannya berkisar sirah dan syamail Nabi SAW yang beliau pilih dari tulisan tokoh-tokoh ilmu seperti al-Munawi, al-Barzanji, al-Waili, al-Kattani dan selain mereka.