Kenapa Kita Bermazhab Syafie

  • Sale
  • Regular price $12.00
Tax included.


Setelah beberapa kurun umat Islam berpegang teguh dengan mazhab empat yang muktabar. Kini, muncul satu ideologi yang merasuki ke dalam pemikiran masyarakat agar melepaskan diri daripada mazhab. Kemunculan ideologi ini bergerak di bawah tokoh politik, agamawan, media massa, penulisan dan lain-lain.

Kehadiran buku ini adalah salah satu usaha untuk mengharmonikan keadaan dan merungkai segala kekeliruan. Buku ini hadir dengan beberapa topik perbincangan yang menarik antaranya:
- Faktor berlaku ikhtilaf
- Kenapa mazhab tidak mengamalkan sebahagian hadis shahih?
- Bagaimana hadis dhaif terdapat dalam kitab fiqh?
- Taqlid mazhab adalah bidaah dan syirik?
- Benarkah Ibnu Qayyim melarang untuk bertaqlid mazhab?