Khazanah Intelektual Islam

  • Sale
  • Regular price $25.00
Tax included.


Islam pernah menjadi peradaban teragung di dunia. Salah satu punca keagungan itu ialah kemampuan penganutnya menghasilkan sumbangan ilmu yang besar. Ini termasuk karya besar Al-Asy'ari, Al-Ghazali, dan Ibn Taimiyyah yang menjadi asas ikutan mereka yang mencari kemurniaan dalam penghayatan agama. Manakala nama tokoh-tokoh seperti Ibn Sina, Ibn Khaldun dan Ibn Rusyd terus diabadikan setanding dengan tokoh-tokoh lain dari dunia bukan Islam. Al-Afghani dan Muhammad 'Abduh, yang kembali kegemilangan tradisi keilmuan Islam, terus mendapat sanjungan.

Perbahasannya tentang beberapa peringkat peradaban manusia, dan kenapa pada hari ini umat Islam belum berjaya mengatasi peradaban moden, merupakan suatu ketukan di hati umat yang harus dibincang di semua peringkat.