Kifayatul Awwam

  • Sale
  • Regular price $12.00
Tax included.


Kitab ini sangat penting lagi berkat sehingga dijadikan sebagai silibus dalam ilmu aqidah di beberapa pondok di Malaysia, Indonesia dan Fathani. Bahkan kitab ini diajarkan di negara-negara Arab seperti Mesir, Syria dan Yaman.

Selain menterjemah matan Kifayah al-Awwam, saya juga turut memasukkan beberapa tulisan imam al-Bajuri dari kitabnya: Hasyiah Tahqiq al-Maqam sebagai nota kaki yang menghuraikan matan Kifayah al-Awwam pada beberapa tempat, iaitu pada beberapa masalah yang saya rasa perlu dijelaskan bersama dengan Hasyiah Tahqiq al-Maqam itu. Selain itu, saya juga membuat ceraian tajuk-tajuk dan menambah beberapa dalil dari al-Quran dan al-Sunnah untuk memperkukuhkan lagi pandangan penulis kitab ini. [Penterjemah]