Mahir Juzuk Amma

  • Sale
  • Regular price $14.00
Tax included.


Buku Mahir Juzuk Amma Bersama Asuh merupakan terjemahan surah-surah lazim yang terhimpun dalam juzuk ke-30 Al-Quran.

Naskhah ini turut dilengkapi dengan hikmah, sebab penurunan, serta pengajaran daripada setiap surah.

Ini bertujuan supaya anak-anak bukan sekadar mampu membaca dan menghafal surah-surah dalam Juzuk Amma semata, bahkan mereka dapat memahami dan mengambil pengajaran daripada apa yang dibaca dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan seharian.