Membongkar Hikayat Wali Songo

  • Sale
  • Regular price $25.00
Tax included.


Walisongo atau Walisanga dikenali sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke 14. Mereka tinggal di tiga wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, iaitu Surabaya, Gresik, Lamongan dan Tuban (Jawa Timur) Demak, Kudus, Muria (Jawa Tengah) dan Cirebon (Jawa Barat).

Era Walisongo adalah era berakhirnya penguasaan kerajaan Hindu Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Buku ini menceritakan tentang perjuangan sembilan tokoh yang menyebarkan Islam di sana.