Menjawab Syiah Dalam Membela Ahli Bait dan Para Sahabat RA

  • Sale
  • Regular price $17.00
Tax included.


Suatu kitab yang membahaskan kepincangan golongan Syiah. Di dalamnya menerangkan kesalahfahaman golongan Syiah dan menjawab kepincangan mereka di dalam pegangan mereka berkaitan Sahabat dan Ahli Bait Baginda Nabi SAW.