Mutiara Minhajul 'Abidin

  • Sale
  • Regular price $14.00
Tax included.


Jalan menuju Allah SWT atau jalan ibadah bukanlah suatu jalan yang mudah. Kita memerlukan kepada pedoman daripada wahyu dan pengalaman mereka yang dipilih oleh Allah SWT, yang telah melaluinya lalu berjaya sampai kepada destinasi pencarian mereka. Penulis memetik kaedah-kaedah asas yang digariskan oleh Al-Imam al-Ghazali dalam kitab Minhajul 'Abidin ila Jannati Rabbil 'Alamin dan menyampaikannya dengan gaya yang memudahkan para pembaca, khususnya yang baru ingin mengenal asas-asas tasawuf Islam dan kesufian.