Nota My #QuranTime (Juzuk 5)

  • Sale
  • Regular price $20.00
Tax included.


Sejajar dengan tujuan program My#QuranTime yang disiarkan di TV Al-Hijrah, iaitu mahu menjadi platform solidariti ummah mempelajari asas bacaan al-Quran, Tadabbur dan Tazakkur, maka lahirlah naskhah lengkap: NOTA MY #QURANTIME sebagai panduan lengkap buat mereka yang cintakan al-Quran.

NOTA MY #QURANTIME Juzuk ke-5 membincangkan:
- Mengenai pengharaman kahwin mut’ah
- Mengenai dasar akad jual beli dalam Islam
- Mengenai hak anak yatim dan berbuat baik kepada tetangga
- Mengenai syariat tayammum
- Mengenai perintah dan etika berperang/berjihad dalam Islam
- Mengenai haramnya darah sesama Muslim
- Mengenai solat qasar dalam musafir dan perang
- Mengenai nusyuz suami isteri dan perintah berlaku adil kepada para isteri
- Mengenai perintah menjadi penegak keadilan
- Mengenai larangan syirik
- Mengenai pembahagian harta pusaka mengikut hukum faraid
- Mengenai larangan riyak ketika berinfak
- Mengenai sikap orang munafik
- Mengenai larangan sebar berita tanpa sumber yang sahih