Nur Al-Fahmi - Cahaya Kefahaman - Asas-Asas Fardhu Ain

  • Sale
  • Regular price $12.00
Tax included.


Ilmu adalah perkara asas yang mesti ada pada manusia untuk hidup di dunia. Namun sebagai Muslim, ilmu juga diperlukan untuk kelangsungan, keselamatan dan kejayaan hidup di dunia dan akhirat.

Maka buku ini hadir menjelaskan secara ringkas dan padat asas-asas dan rukun-rukun agama yang mesti difahami setiap Muslim dan Muslimah merangkumi ilmu:
- Tauhid; Sifat-sifat Wajib, Mustahil dan Harus bagi Allah, Sifat-sifat Wajib, Mustahil dan Harus bagi para Rasul.
- Feqah; Bersuci, Solat, Puasa, Zakat dan Haji.
- Tasawuf; Menjaga anggota zahir daripada melakukan maksiat, Membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela dan Menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji.